Powrót

"Obliczenia komputerowe własności fizycznych ciał stałych i nanostruktur"- seminarium dr. hab. Przemysława Piekarza oraz dr. Andrzeja Ptoka

"Obliczenia komputerowe własności fizycznych ciał stałych i nanostruktur"- seminarium dr. hab. Przemysława Piekarza oraz dr. Andrzeja Ptoka

Zapraszamy Państwa na seminarium

dr hab. Przemysława Piekarza oraz dr Andrzeja Ptoka
(Zakład Komputerowych Badań Materiałów IFJ PAN )

pod tytułem:

"Obliczenia komputerowe własności fizycznych ciał stałych i nanostruktur"

Seminarium odbędzie się 19 maja (czwartek) o godz. 12:00.
WFAIS UJ sala A-1-04. Czas trwania seminarium 60 min.

Abstrakt od prelegentów:

„Metody obliczeniowe z pierwszych zasad (ab initio) stanowią obecnie jedno z najważniejszych narzędzi badawczych fizyki ciała stałego i nanofizyki, dające możliwość zrozumienia zjawisk zachodzących w mikroświecie, interpretacji eksperymentów i przewidywania nowych własności fizycznych. Podczas seminarium omówiona zostanie metoda obliczeniowa oparta na teorii funkcjonału gestości (DFT) oraz praktyczne przykłady jej zastosowania do badania sieci krystalicznej, struktury pasmowej, powierzchni Fermiego, magnetyzmu i innych podstawowych własności materiałowych."

Data opublikowania: 14.05.2016
Osoba publikująca: Karol Capała