Powrót

Nowy zarząd

Drodzy NKF-owicze,

na posiedzeniu zwyczajnym Walnego Zgromadzenia członków Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ, które odbyło się 15-go listopada 2012 roku, wybrane zostało nowe Prezydium Zarządu Koła w składzie:

  • Prezes Koła: Grzegorz Pałka,
  • Wiceprezes Koła ds. Naukowych: Kamil Ziemian,
  • Wiceprezes Koła ds. Szkół i Wyjazdów: Maria Janikowska.

 

Prezydium Zarządu Koła obsadziło stanowiska Sekretarzy Koła następującymi osobami:

  • Sekretarz ds. Biblioteki : Kamil Ziemian,
  • Sekretarz Kancelarii: Grzegorz Pałka,
  • Sekretarz Skarbu: Krzysztof Biedroń,
  • Sekretarz ds. Komputerów, Druida i strony internetowej: Krzysztof Biedroń.

 

Decyzją Walnego Zgromadzenie Koła członkami Komisji Rewizyjnej Koła zostali:

  • Tomasz Pięta,
  • Jan Major,
  • Katarzyna Ludwikowska.