Powrót

Podsumowanie spotkań NKFowej Grupy Miłośników Pythona Terrarium.

Semestr zimowy się skończył, więc czas na podsumowanie trzeciego już cyklu spotkań Terrarium. Jak zwykle nie zakładaliśmy żadnej wstępnej wiedzy o programowaniu, mamy więc nadzieję, że po tych spotkaniach wiedza uczestników podniosła się choć o epsilon^2. Oprócz podstaw podstaw programowania, dużo czasu zostało poświęcone pracy z plikami i obróbce stringów, wraz z praktycznymi ich zastosowaniami. Natomiast z rzeczy których prawie nie zrobiliśmy, których zupełnie nie tknęliśmy, oraz tych o których uczestnicy mogą nie mieć nawet pojęcia, chcielibyśmy wymienić:
- autodokumentacja i pomoc w Pythonie;
- krotki, słowniki i zbiory;
- instrukcje warunkowe;
- zmienne boolowskie i operacje logiczne;
- poruszanie się po plikach;
- przechwytywanie błędów;
- klasy;
- i jeszcze raz klasy;
- numeryka w Pythonie;
- robienie prostych animacji, ilustrujących ruch układów fizycznych.
Plus dowolna ilość rzeczy które można znaleźć wpisując w Google ,,python cos''.
 
Taki stan rzeczy nie może budzić naszej satysfakcji. Z tego powodu w semestrze letnim odbędą się jeszcze trzy spotkania. Jedno poprowadzi mgr Jan Major i będzie dotyczyło obliczeń numerycznych w Pythonie i zapewne nie będzie się odbywało w siedzibie koła, lecz w sali wyposażonej w rzutnik. Drugie będzie poświęcone przechwytywaniu błędów, zaś trzecie tworzeniu prostych animacji układów fizycznych. Ich terminy zostaną ustalone i podane, gdy jasny będzie plan nowego semestru.
 
Pozdrawiają: Kamil Ziemian, Jan Major, Pan Wysoka Częstotliwość i Mr. J.
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem ziemniakzkosmosu@gmail.com
 
DLA PURYTANÓW. Wiemy, że ,,error handling'' Pythona, należy tłumaczyć jako obsługa wyjątków, ale osoba pisząca to ogłoszenie uważa, że ,,przechwytywanie błędów'' jest dużo ładniejszym terminem, do tego znacznie lepiej przemawia do wyobraźni i tłumaczy o co w tym chodzi.
WIĘCEJ DLA PURYTANÓW. Powinno się mówić: purystów. Patrz powyżej.
Data opublikowania: 10.02.2016
Osoba publikująca: Karol Capała