Powrót

Walne Zebranie Członków NKFu

Walne Zebranie Członków NKFu odbędzie sie w środę 9 listopada o godzinie 18:00. Jak co roku podczas zebrania ustępujący Zarząd zda relację ze swojej działaności oraz pracy Koła oraz zostanie wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna. Poza tym z najbliższą Radą Wydziału kadencję zakończy nasz obecny Opiekun, a Walne Zebranie będzie równiez okazją rozmowy z jego następcą.

 

Jednocześnie przypominamy, że prawo wyborcze posiada każdy członek NKFu, który został zapisany najpóźniej w zeszłym semestrze i ma opłaconą składkę członkowską na ten semestr najpóźniej w przeddzień wywieszenia listy osób uprawonych do głosowania. Lista zostanie wywieszona 28 października i będzie jednocześnie to lista osób uprawnionych do pobierania klucza do pokoju Koła.

 

Lista osób uprawnionych do głosowania, oraz plan Walnego Zebrania zostaną wywieszone w siedziebie Koła zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Statut Koła.