Filtr tag: zarząd .

Nowy zarząd

Na posiedzeniu zwyczajnym Walnego Zgromadzenia członków Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ, które odbyło się 15-go listopada 2012 roku, wybrane zostało nowe Prezydium Zarządu Koła.

Nowy zarząd Koła

06.11.2014 na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła zostało wybrane nowe Prezydium Zarządu w składzie: Prezes - Karol Capała, Wiceprezes ds. Naukowych- Wojciech Dyba, Wiceprezes ds. Szkół i Wyjazdów-...