Seminarium sekcji teoretycznej

Model Kitaeva w 2D to układ spinów 1/2 na siatce o kształcie plastra miodu, który opisuje oddziaływania typu XX, YY lub ZZ. Model jest ściśle rozwiązywalny przez przejście do układu swobodnych fermionów w statycznym polu cechowania Z_2. Podczas seminarium omówione zostaną operatory Majorany, wielkości zachowane w modelu Kitaeva, proces diagonalizacji Hamiltonianu oraz fazy topologiczne modelu.

Seminarium sekcji teoretycznej

Seminarium sekcji doświadczalnej

Seminarium sekcji teoretycznej NKF

Seminarium sekcji teoretycznej NKF

Spotkanie z zakładami fizyki doświadczalnej cz.2

Spotkanie z zakładami fizyki doświadczalnej cz.1

Data opublikowania: 16.05.2023
Osoba publikująca: Mateusz Kaczmarek

Szczególna Teoria Względności

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone podstawą szczególnej teorii względności. Zajęcia przeprowadzane są w ramach działalności Sekcji Astrofizyki NKF. 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:00 w sali D-2-33.
Data opublikowania: 23.02.2022
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium kołowe "Interstellar i nauka", które wygłosi Adam Cieślik. 

Seminarium odbędzie się w piątek 22 marca 2019 o godzinie 13:00 w sali A-2-02. 

Data opublikowania: 18.03.2019
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium kołowe "Dimensional analysis - physics made simple", które wygłosi prof. dr hab. Piotr Bizoń z Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki. 

Seminarium odbędzie się w piątek 18 stycznia 2019 o godzinie 15:00 w sali F-1-04. 

Data opublikowania: 13.01.2019
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Kamil Sordyl.

Seminarium odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Data opublikowania: 13.01.2019
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Wigilia Trzech Kół

Dnia 20.12.2018 o godzinie 18.30 odbędzie się tradycyjna, coroczna Wigilia Trzech Kół, którą organizujemy razem z Kołem Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Kołem Naukowym Nanotechnologów. Uroczystość będzie miała miejsce w sali A-2-07 oraz na wydziale FAIS


Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NKF!

Data opublikowania: 19.12.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Dydaktycznej NKF, które wygłosi lic Dominik Ciurla

Seminarium odbędzie się w czwartek 18 grudnia 2018 o godzinie 16:15 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:

Popularyzacja nauki jest rzeczą ważną i niezwykle pożyteczną. Niestety, nie zawsze jest robiona w sposób właściwy. W trakcie prezentacji zostanie przedstawiony subiektywny wybór częstych błędów w popularyzacji nauki oraz próby ich uniknięcia.

Data opublikowania: 19.12.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Łukasz Olszewski

Seminarium odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:

Równanie Oscylatora harmonicznego to najpopularniejsze równanie w fizyce. Można się z na nie natknąć w każdym jej dziale. W trakcie seminarium zostanie przedstawione osiem sposobów na rozwiązanie róznania oscylatora harmonicznego pochodzących z różnych dziedzin fizyki. Seminarium zostało przygotowane na podzstawie pracy dr hab. Andrzeja Odrzywołka Rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego. 

Data opublikowania: 19.12.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi mgr. Kamil Ziemian.

Seminarium odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:

Zmarły w tym roku Stephen Hawking był wielką gwiazdą współczesnego świata, jednak ciemną stroną jego popularności jest to, że wiele problemów nad którymi pracował zostało obleczonych w szatę nieporozumień i obdarzone quasimagicznym statusem. To wystąpienie ma na celu przybliżenie słuchaczom jednej z koncepcji Hawkinga, promieniowania czarnych dziur, w sposób który lepiej pozwoli im ocenić to zjawisko, jak i dokonania tego uczonego.

Data opublikowania: 03.12.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium Kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi dr hab. Andrzej Odrzywołek.

Seminarium odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:
Przedstawiony zostanie model toroidalnego ,,dysku'' samograwitującego w obecności centralnej rotującej czarnej dziury. Zademonstrowane zostaną rachunki w Mathematice, z których otrzymujemy relatywistyczne uogólnienie ,,keplerowskiego'' prawa rotacji dysku, oraz próba dopasowania uzyskanych formuł do wyników symulacji zlewania się dwóch gwiazd neutronowych.

Data opublikowania: 29.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Andrzejki

Zapraszamy Was na jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne Andrzejki <N|K|F>, czyli święto fizyków WFAIS UJ.
Data opublikowania: 24.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Adam Cieślik

Seminarium odbędzie się w czwartek 22 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

Abstrakt:

Powszechnie przyjmuje się, że nasz Wszechświat w dużej skali jest dobrze opisywany przez model Friedmana-Lemaitre’a-Robertsona-Walkera (FLRW). Zakłada się również, że jeżeli przejdzie się do mniejszej skali, na przykład 100 Mpc w obecnym Wszechświecie, to odchylenia od modelu FLRW można opisać przez liniowo zaburzoną metrykę tego modelu. Część naukowców twierdzi, że użycie teorii zaburzeń liniowych w odniesieniu do opisu naszego Wszechświata nie jest uzasadnione. Jednak czy drobnoskalowe zaburzenia mogłyby mieć znaczenie dla wielkoskalowej struktury Wszechświata? Choć powszechnie uważa się, że nie, to niektórzy twierdzą, że poprawki z nimi związane pozwoliłyby wytłumaczyć przyśpieszoną ekspansję Wszechświata bez konieczności wprowadzania „tajemniczej ciemnej energii”, czy też modyfikowania równań Einsteina. W roku 2011 S. Green i R. Wald zaproponowali matematyczną procedurę traktowania takich niejednorodności. W jej ramach S. Szybka i M. Wyrębowski zaproponowali czasoprzestrzeń spełniającą warunki procedury Greena i Walda. Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki badania tej czasoprzestrzeni.

Data opublikowania: 21.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ

W dniu 19 listopada (poniedziałek) o godzinie 19:00 w sali A-1-06 odbędzie się Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ . Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich członków (oprócz honorowych).
Data opublikowania: 18.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

125-lecie

17 listopada, czyli w najbliższą sobotę, my oraz Koło Matematyków Studentów UJ będziemy uroczyście obchodzić 125-lecie Kółka Matematyczno-Fizycznego Uczniów UJ, które kilkadziesiąt lat temu zostało podzielone na nasze dwa koła. Więcej szczegółów w zakładce 125-lecie.
Data opublikowania: 12.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi mgr Filip Ficek

Seminarium odbędzie się w czwartek 15 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04 (numer sali może ulec zmianie).

Abstrakt:
Defekty topologiczne są ciekawymi strukturami pojawiającymi się w wielu działach fizyki, a także w astrofizyce i kosmologii. W trakcie seminarium zapoznamy się z różnymi rodzajami defektów topologicznych, łagodnie wprowadzając elementy teorii homotopii pozwalające na zrozumienie ich genezy, a następnie dogłębniej przyjrzymy się pewnej konkretnej realizacji – kosmicznym ścianom domenowym.

Data opublikowania: 11.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF "Zderzenia gwiazd neutronowych", które wygłosi dr hab. Sebastian Szybka z Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii (Obserwatorium Astronomiczne).

Seminarium odbędzie się w czwartek 8 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

Data opublikowania: 07.11.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Elementy Analizy Tensorowej

Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone podstawą analizy tensorowej. Zajęcia przeprowadzane są w ramach działalności Sekcji Astrofizyki NKF. 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18:30 w sali D-2-33.

Data opublikowania: 26.10.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Serdecznie zapraszamy na cykl spotkań poświęconych relacją z ekspedycji na Atacamę oraz Anktartyde, które poprowadzi dr hab. Hubert Harańczyk z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Seminarium odbędzie się w środę 17 października oraz 24 października o godzinie 18:30 w sali A-1-06.

Data opublikowania: 13.10.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Prezentacja Zakładów Fzyki Jądrowej

Jeśli interesuje Cię fizyka doświdczalna i zastanawiasz się nad tematem pracy licencjackiej czy magisterkiej to Pokazy Zakładów Fizyki Jądrowej są dla Ciebie! 

Spotkanie informacyjne przy kawie, herbacie i ciastkach odbędzie się już w ten poniedziałek 11 czerwca w godzinach 12:00-14:00 w sali A-1-06. Przyjdź, a może znajdziesz swój wymarzony temat!

Data opublikowania: 10.06.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Spotkanie przy kawie

W ramach obchodów 125-lecia naszego Koła zapraszamy na kolejne już spotkanie przy kawie na którym starzy członkowie opowiedzą nam jak Naukowe Koło Fizyków wyglądało i funkcjonowało w ich czasach.

Zaproszeni goście: rof. dr hab. Wojciech Gawlik, prof. dr hab. Michał Praszałowicz, prof. dr hab. Karol Życzkowski

Spotkanie odbędzie się w środę 6 czerwca 2018 o godzinie 19:00 w kawiarni Literacka przy ul. Krakowska 41

Data opublikowania: 30.05.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ

Na walnym zgromadzeniu wybrano Szymona Guta na Wiceprezesa ds. Szkół i Wyjazdów. Członkowie Koła również przedstawili swoje propozycje projektów naukowych.
Data opublikowania: 25.05.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium kołowe "Niebo nad Solaris. Proza Stanisława Lema a realna eksploracja Kosmosu", które wygłosi mgr Szymon Kukulak z Wydziału Polonistyki UJ - były prezes i członek honorowy NKF.

Seminarium odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 o godzinie 12:00 w sali A-0-13.

 

Abstrakt:

Prelekcja przybliżać ma przyrodoznawcze korzenie szeregu tekstów Stanisława Lema - m.in. powieści Solaris, Niezwyciężony i Głos Pana - oraz sposób ich literackiego przetworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z eksploracją Kosmosu: odkryciami z dziedziny astronomii, astrofizyki, rywalizującymi modelami kosmologicznymi, czy też z pionierskimi lotami kosmicznymi, załogowymi i bezzałogowymi. Gdyby nie zainteresowanie autora aktualnymi, często przełomowymi wydarzeniami w tych właśnie dziedzinach, od lat powojennych do późnych lat osiemdziesiątych, nie powstałyby zapewne (lub znacznie różniły się w szczegółach) nie tylko jego najgłośniejsze powieści, ale i przynajmniej połowa opowiadań o pilocie Pirxie, którego przygody na Księżycu czy Marsie krakowski pisarz opisywał, patrząc na świeże jeszcze zdjęcia z sond kosmicznych, czego ślady pozostawił w swoich tekstach. Te i inne przykłady literackiego wykorzystania ustaleń realnej nauki, a także ich znaczenie dla badań twórczości autora Solaris, przedstawione zostaną w perspektywie szerszego tematu, jaki stanowią przyrodoznawcze inspiracje literatury fantastyczno-naukowej w ogóle, krajowej i zagranicznej, od lat powojennych po współczesność.

Data opublikowania: 21.05.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ

W dniu 21 maja (poniedziałek) o godzinie 18:00 w sali A-1-08 odbędzie się Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ . Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich członków (oprócz honorowych).
Data opublikowania: 21.05.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium kołowe, które wygłosi nasz kolega Dominik Ciurla. Seminarium odbędzie się w piątek 11 maja 2018 o godzinie 16:00 (bez kwadransa akademickiego) w sali A-0-13.

 

Abstrakt:

Większość podstawowych kursów mechaniki kwantowej niewiele mówi na temat splątania. W niniejszym seminarium zostaną przestawione teoretyczne podstawy tego zjawiska, interesujące przykłady oraz mechanizm powstawania splątania kwantowego. Dla osób nieznających mechaniki kwantowej został przygotowany krótki wstęp, wymagający jedynie podstawowych pojęć z algebry liniowej.

Data opublikowania: 07.05.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Pokazy Specjalizacji Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej

Jeśli interesuje Cię fizyka teoretyczna i zastanawiasz się nad tematem pracy licencjackiej czy magisterkiej to Pokazy Specjalizacji Zespołu Zakładów Fizyki Teoretycznej są dla Ciebie! 

Spotkanie informacyjne przy kawie, herbacie i ciastkach odbędzie się już w ten czwartek 26 kwietnia w godzinach 12:00-14:00 w sali A-1-13. Przyjdź, a może znajdziesz swój wymarzony temat!

Data opublikowania: 17.04.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Warsztaty kołowe

W tym tygodniu startuje projekt "Normalizacja Wiedzy z Algebry Liniowej" organizowany przez Jakuba Reszke, Rafała Bistronia i Oleksandre Kovalską. Celem projektu jest przypomnienie podstawowych definicji oraz wyprowadzenie niezbędnych dowodów z zakresu kursu algebry liniowej (szczególnie części drugiej). Każdego tygodnia będą prowadzone dwugodzinne spotkania, na których będziecie mieli możliwość powtórzenia oraz przedyskutowania poszczególnych rozdziałów książki "Algebra Liniowa i Geometria" prof. A. Herdegena.
Za każde spotkanie odpowiedzialna jest jedna osoba, tak zwany kurator. Będzie on wprowadzał wszystkie podstawowe pojęcia i definicje oraz wyprowadzał najważniejsze dowody dotyczące wybranego przez niego tematu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w ten piątek 20 kwietnia w sali A-0-13 od 10 do 12.

Jakub Reszke przeprowadzi seminarium na temat przestrzeni wektorowych i powiązanych z nimi pojęć. Termin spotkania oraz sala różnią się zależnie od tygodnia ze względu na dostęp do miejsca spotkania oraz harmonogram kuratora. W miarę możliwości dostosujemy się również do większości chętnych.
Serdecznie zapraszamy!
Data opublikowania: 16.04.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium kołowe "Powstawanie kraterów w nano- i makro-świecie", które wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Postawa z Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki UJ.

Seminarium odbędzie się w czwartek 19 kwietnia 2018 o godzinie 18:00 w sali A-0-13.

Data opublikowania: 16.04.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Spotkanie przy kawie

W ramach obchodów 125-lecia naszego Koła zapraszamy na spotkanie przy kawie na którym starzy członkowie opowiedzą nam jak Naukowe Koło Fizyków wyglądało i funkcjonowało w ich czasach.

Zaproszeni goście: dr hab. Paweł Góra, dr hab. Leszek Motyka, prof. dr hab. Andrzej Sitarz

Spotkanie odbędzie się w środę 21 marca 2018 o godzinie 19:00 w kawiarni Bona przy ul. Kanonicza 11

Szkoła Letnia Fizyki

Zapraszamy na kolejną edycję Szkoły Letniej Fizyki. W tym roku jedziemy do Pragi, wyjazd ma aspekt zarówno naukowy jak i integracyjny. Termin to 13-15 kwietnia a koszt to 180 zł. W planie: odwiedzenie ośrodków ELI Beamlines i BIOCEV, sesja referatowa studentów, zwiedzania miasta.

 

W cenie: transport, nocleg

Organizator: Naukowe Koło Fizyków

Data opublikowania: 06.03.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium kołowe, które wygłosi nasz kolega Karol Piotr Capała.

Seminarium odbędzie się we wtorek 6 marca 2018 o godzinie 16:00 w sali A-2-01.

 

Abstrakt:

Fizyka statystyczna zajmuje się ogromnym zakresem problemów, niejednokrotnie wydawałoby się niepasujących do fizyki. Przykład takiego problemu stanowi zagadnienie epidemii. W ramach wystąpienia opowiem o podstawach modelowania epidemiologicznego oraz przedstawię wyniki własnych badań w tej dziedzinie. Odpowiem również na pytanie, czemu ktokolwiek, a w szczególności fizyk miałby interesować się modelami epidemiologicznymi.

Data opublikowania: 02.03.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

SMOK

Serdecznie zapraszamy na I Studencką Międzyuczelnianą Ogólnofizyczną Konferencję, która odbędzie się już za miesiąc, 23-25 marca. Więcej informacji na stronie: http://smok.edu.pl . Zapraszamy również do wydarzenia na Facebooku: http://www.facebook.com/events/912591892255028/ .
Data opublikowania: 21.02.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Seminarium kołowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium kołowe, które wygłosi mgr Kamil Ziemian.

Seminarium odbędzie się w środę 24 stycznia 2018 o godzinie 18:00 w sali A-2-02.

 

Abstrakt:

Celem wystąpienia jest przedstawienie pewnego sposobu interpretacji filmu ,,Ostatni Jedi'' i zaproszenie do dyskusji na jego temat. Seminarium będzie chciało przedstawić argument na rzecz tego, że film ten można rozumieć jako spójną próbę ,,reformacji'' dawnego etosu ,,Gwiezdnych Wojen'' oraz podać wstępne wnioski odnośnie tego, czy ma to jakieś znaczenie dla współczesnej kultury, a jeśli tak to jakie?

Data opublikowania: 19.01.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Noworoczny Turniej Szachowy

Zapraszamy wszystkich pasjonatów sportów i gier planszowych  na organizowany wraz z Kołem Matematyków NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY. Rozgrywki będą prowadzone w systemie szwajcarskim. Zmagania odbędą się 20 stycznia od godniny 11 w budynku WMiI, ul. prof. Stanisława Łojasiewiczna 6.

Zapisy w siedzibie KMSUJ (sala 1008) lub w dniu turnieju. Liczba miejsc może być ograniczona z przyczyn technicznych.

Data opublikowania: 07.01.2018
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Wigilia Trzech Kół

Dnia 19.12.2017 o godzinie 18.00 odbędzie się tradycyjna, coroczna Wigilia Trzech Kół. Uroczystość będzie miała miejsce w sali A-2-04 oraz na korytarzu przy tej sali.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NKF!
Data opublikowania: 13.12.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Andrzejki

Zapraszamy Was na jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne Andrzejki <N|K|F>, czyli święto fizyków WFAIS UJ.
Data opublikowania: 26.11.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ

W dniu 23 listopada (czwartek) o godzinie 18:00 w sali A-1-08 odbędzie się Walne Zgromadzenie Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ . Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich członków (oprócz honorowych).

Data opublikowania: 17.11.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Referendum w sprawie zmiany statutu NKF

W dniach 13-18 listopada 2017 odbędzie się głosowanie nad przyjęciem projektu Statutu Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ, ogłoszonego w dniu 5 listopada. Uprawnieni do głosowania zostaną umieszczeni na liście dnia 10 listopada o godzinie 12.00, kiedy mija ostateczny termin płacenia składek. Aby oddać głos, należy zgłosić się do osoby z Zarządu po kartę do głosowania, a następnie po zaznaczeniu odpowiedzi wrzucić kartę do urny w pokoju NKF.
 
Głosowanie trwa od 13 listopada godz. 8.00 do 18 listopada godz. 12.00. Projekt statutu oraz streszczenie zmian są wydrukowane obok urny wyborczej.
 
Dla osób uprawnionych do głosowania (nie będących członkami honorowymi) udział w referendum jest obowiązkowy.
 
Data opublikowania: 06.11.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Warsztaty Latex'a

Zapraszamy na Warsztaty LaTex'a organizowane przez Naukowe Koło Fizyków Studentów UJ.

LaTeX jest środowiskiem stworzonym do profesjonalnej i eleganckiej edycji i składania tekstów głównie naukowych z dużym wsparciem matematycznym oraz ogromnymi mozliwościami pisania w każdym języku świata.

W programie przewidziane między innymi: 
- jak utworzyć i skompliować plik LaTex'a
- jak tworzyć wzory matematyczne, tabele, grafy
- jak poradzić sobie z podstawowymi błędami przy pisaniu tekstów
- jak w prosty sposób tworzyć przydatne dokumenty np. sprawozdania, CV, prezentacje itd.

Aby dowiedzieć się tego i jeszcze więcej należy przyjść w dniach 25-26 listopada w godzinach 9:00 - 14:00 do sali A-0-15. 


Aby wziąć udział wystarczą:
- chęci,
- własny komputer, 
- zainstalowane środowisko LaTex. 

24 listopada w siedzibie koła NKF będzie można uzyskać pomoc w zainstalowaniu środowiska LaTex. W tej sprawie można zgłaszać się do Kamila Ziemniana i Wojciecha Dyby. Dodatkowe informację w sprawie warsztatów można uzyskać od Karoliny Piotrowskiej. 


Zapraszamy! 

Data opublikowania: 06.11.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Szkoła Zimowa Fizyki

Zapraszamy na kolejną edycję Szkoły Zimowej Fizyki. W tym roku jedziemy do Wrocławia, wyjazd ma aspekt zarówno naukowy jak i integracyjny. Termin to 1-3 grudnia a koszt to 90 zł. W planie:

 

1.12 Przyjazd do Wrocławia pociągiem, wizyta na UWr połaczaona z seminarium naukowym pracowników, sesja referatowa studentów

2.12 Zwiedzanie miasta

3.12 Powrót do Krakowa pociągiem

 

W cenie: transport, nocleg

Organizator: Naukowe Koło Fizyków

Data opublikowania: 02.11.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Turniej Szachowy

Zapraszamy wszystkich pasjonatów sportów i gier planszowych  na TURNIEJ SZACHOWY. Zmagania będą trwać przez cały listopad. Półfinały i finał odbędą się 30 listopada, podczas kołowych Andrzejek.

Zapisy trwają do 6 listopada. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: nkf@uj.edu.pl. Wziąć udział może każdy. Na zwycięzców czekają nagrody !

Data opublikowania: 29.10.2017
Osoba publikująca: Adam Cieślik

Spotkanie promocyjne koła

W imieniu członków Naukowego Koła Fizyków chcemy Was zaprosić na organizowany przez nas "PIKNIK", który odbędzie się 2 października w godz. 16:30-20:00, na dziedzińcu wewnętrznym FAIS'u (koło biblioteki) w planach: promocja koła, taniec belgijski etc....

Warto przyjść, gdyż dowiecie się jak zapewnić sobie dobry start w nadchodzącym roku!
Więcej informacji na facebookowym finpage Naukowe Koło Fizyków UJ.

Data opublikowania: 01.10.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Pokazy zakładów doświadczalnych

Zapraszamy na pokazy zakładów fizyki doświadczalnej, które odbędą się dnia 1 czerwca 2017 r. (czwartek) w sali A-1-06 w godzinach 12:00-15:00.

 

Zaprezentują się:
 
12:00 Zakład Fizyki Jądrowej
12:20 Zakład Gorącej Materii
12:40 Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej
13:00 Zakład Promieniowania Synchrotronowego
13:20 przerwa
13:40 Zakład Fotoniki
14:00 Zakład Optyki Atomowej
14:20 Zakład Fizyki Ciała Stałego
14:40 Zakład Inżynierii Nowych Materiałów
Data opublikowania: 31.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Czego nie uczą na Hogwarcie

Zapraszamy na seminarium naszego kolegi z koła mgr Kamila Ziemiana pt.: "Czego nie uczą na Hogwarcie? Matematyczne wyzwania w mechanice kwantowej i sposoby ich rozwiązywania", które odbdzie się we wtorek 23.05.2017 o godzinie 14:00 w sali A-2-01 na naszym Kampusie.

 

ABSTRAKT:

"Z punktu widzenia fizyki matematycznej, nawet mechanika Newtona nie jest tak dobrze poznana jak nierelatywistyczna mechanika kwantowa. Jednak podstawowa szkoła nauczania mechaniki kwantowej uznała, że skoro sama ta dziedzina jest bardzo skomplikowana i nieintuicyjna, należy ukryć przed niewinnymi młodymi umysłami istnienie wszystkich faktów matematycznych, które mogłaby poddać w wątpliwość radosną manipulację wektorami i operatorami wypełniające podręczniki do tego przedmiotu. Tym samym, większość osób znających mechanikę kwantową nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich obliczenia nie są matematycznie ścisłe, nie mówiąc o znajomości metod umożliwiających uściślenie rozważań. To seminarium chciałoby przedstawić paradoksy, do których taka radosna manipulacja może prowadzić, jakie jest ich matematyczne źródło i wskazać długą, niełatwą, ale interesującą drogę która czyni z nierelatywistycznej mechaniki kwantowej, tak wdzięczny przedmiot fizyki matematycznej."

Data opublikowania: 21.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Marian Smoluchowski - alpinista

Zapraszamy na seminarium mgr inż. Janusza Machulika z Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego pt. "Marian Smoluchowski – alpinista".

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.05.2017 (środa) o godzinie 17:30 w kawiarni Bona (ul. Kanonicza 11)

Data opublikowania: 16.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Seminarium kołowe

Zapraszamy na seminarium organizowane przez nasze koło pt.: "Polski optyczny zegar atomowy", które wygłosi dla nas prof. dr hab. Czesław Radzewicz z Zakładu Optyki Uniwersytetu Warszawskiego. Seminarium odbędzie się w czwartek 11.05.2017 o godzinie 18:00 w sali A-1-04 w budynku WFAIS.

 

Abstrakt:

"Ostatnie dziesięciolecie przyniosło rewolucyjne zmiany w metrologii czasu. Nowa generacja zegarów optycznych korzystająca z optycznego grzebienia częstości zapewnia precyzję o rzędy wielkości lepszą niż klasyczne zegary atomowe. Otwiera to zupełnie nowe możliwości w badaniach naukowych i technologii. Oprócz wprowadzenia do optycznych zegarów atomowych opowiem o działalności konsorcjum Polski Optyczny Zegar Atomowy, które zbudowało dwa zegary na atomach strontu w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej Molekularnej i Optycznej."

Data opublikowania: 07.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Szkoła Letnia

Zapraszamy na Szkołę Letnią Fizyki! W tym roku odbędzie się ona 6-11 lipca na Ukrainie: odwiedzimy Czarnobyl, Kijów i Lwów. Koszt wyjazdu to 950zł, ale po powrocie będziemy zwracać pieniądze, które otrzymamy z dofinansowania. Zapisy trwają do 8 maja - w tym czasie należy wpłacić 200 zł zaliczki. Na wszelkie pytania odpowie Maciek Szulik - znajdziecie go w kole albo pod adresem maciej.szulik@student.uj.edu.pl

Data opublikowania: 01.05.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Wracamy!

Ani Europol, ani Fundacja Itaka, ani nawet Krzysztof Rutkowski nie zainteresowali się naszym losem w ubiegłych ośmiu miesiącach. Wiemy jednak, że Wy martwiliście się głuchym milczeniem strony. Spieszymy z przeprosinami i wyjaśnieniem.

Po wielomiesięcz
nej walce z awarią, biurokracją i złem na świecie nasz Człowiek-Administrator pokonał przeciwności i przywrócił słowu "aktualności" jego prawdziwe znaczenie. Niech Moc będzie z nim!

W międzyczasie wiele się u nas działo:
- spotkaliśmy się w kameralnym gronie z sir Rogerem Penrosem ,
- zwiedziliśmy Elektrownię Atomową Dukovany i Brno,
- uhonorowaliśmy Kamila "Ziemniaka" Ziemiana tytułem Członka Honorowego,
- z wypiekami na twarzy wysłuchaliśmy seminariów profesora Hadasza i doktora Majki,
- prowadziliśmy w Bukowanie pokazy dla dzieci,
- uczyliśmy się wspólnie mechaniki klasycznej i Pythona,
- byliśmy na Konferencji Kół Naukowych w Poznaniu,
- rozwiązaliśmy niezliczoną ilość zadań przy tablicy,
- gromko śpiewaliśmy na Wigilii Trzech Kół,
- zjedliśmy mnóstwo pizzy na warsztatach LaTeXa,
- zaczęliśmy otwierać pokój Koła legitymacjami,
- dzielnie myliśmy po sobie ekspres i kubki.

O wszystkim tym możecie przeczytać na naszym fanpejdżu: facebook.com/fizycy

Zapraszamy do śledzenia świeżych informacji na stronie i fanpejdżu.

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć

Seminarium

Cześć,
Zapraszam na seminarium kołowe które wygłosi nie kto inny,
jak nasz powszechnie lubiany, kołowy znajomy, mgr Kamil Ziemian.
Tytułem seminarium jest: "Baśń z fizyki rodem, czyli o teorii strun w 90 minut.",
po raz kolejny szczególnie zapraszamy studentów pierwszego i drugiego roku.

Seminarium odbędzie się we wtorek 21.03.2017 o godzinie 16:00 w sali A-0-15.

Abstrakt:

"Teoria strun, niezależnie od tego czy jest dobrym opisem przyrody,
 czy nie jest ważną i symptomatyczną częścią obecnego życia naukowego.
 Jednak pomimo wielkich wysiłków włożonych w jej popularyzację,
 rzadko można na ich podstawie zrozumieć, czym ona tak naprawdę jest.
 To seminarium będzie starało pomóc się zapełnić tę lukę,
 poprzez zaprezentowanie historii jej powstania,
 sformułowania najprostszej teorii strun bozonowych
 i wyprowadzenie kilku podstawowych wyników fizycznych,
 w tym ilości wymiarów jaka jest potrzeba teorii. Na końcu zaś,
 próbę wysnucia morału z tej opowieści."

Zgodnie z życzeniem naszego prelegenta udostępniamy bibliografię do seminarium:
M. B. Green, J. H. Schwarz, E. Witten,
 ,,Superstring Theory. Volume 1: Introduction''. Dostępna w bibliotece FAIS.
L. Susskind ,,Dual-Symmetric Theory of Hadrons. - I''

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02726485

John H. Schwarz ,,String Theory: The Early Years''

https://arxiv.org/abs/hep-th/0007118v3

L. Susskind ,,String Theory and M-Theory''

https://www.youtube.com/watch?v=25haxRuZQUk 

Data opublikowania: 15.03.2017
Osoba publikująca: Mateusz Kmieć