Plan konferencji / Conference schedule

Event Schedule SMOK 2024 - Interuniversity General Physics Conference

 

Thursday: (April 25, 2024)

19:00-20:00 Registration

 

Friday: (April 26, 2024)

9:00-10:00 Registration

10:00-13:00 Lectures

13:00 Lunch

14:00-17:00 Lectures

 

Saturday: (April 27, 2024)

10:00-13:00 Lectures

13:00 Lunch

14:00-15:00 Poster Session

15:00-17:00 Lectures

17:30 Award Ceremony and Conference Conclusion

 

Sunday: (April 28, 2024)

10:00-11:30 Solaris Synchrotron Tour

 

 

 

Program wydarzenia SMOK 2024 - Studencka Międzyuczelniana Ogólnofizyczna Konferencja 

 

Czwartek: (25.04.2024)

19:00-20:00 Rejestracja 

  

Piątek: (26.04.2024)

9:00-10:00 Rejestracja 

10:00-13:00 Referaty 

13:00 Obiad 

14:00-17:00 Referaty 

  

Sobota: (27.04.2024)

10:00-13:00 Referaty 

13:00 Obiad 

14:00-15:00 Sesja Plakatowa 

15:00-17:00 Referaty 

17:30 Rozdanie nagród i zakończenie konferencji 

 

Niedziela: (28.04.2024)

10:00-11:30 Zwiedzanie Synchrotronu Solaris