Informacje

Za datę powstania Sekcji uważa się 11 października 2018 rok. Tego dnia Wiceprezes ds. Naukowych: Katarzyna Wodzińska zakceptowała wniosek o założenie sekcji. Zgodnie z wnioskiem za założycieli Sekcji uznaje się:

 - Adama Cieślika (lider)
 - Katarzyne Wodzińską
-  Roberta Ścieszke
-  Kamila Sordyla
-  Łukasza Olszewskia
-  Mikołaja Pietrzyńskiego
-  Kamila Ziemiana
-  Juliusza Brzeziaka
-  Wojciecha Dybe

 

Działanie Sekcji reguluje jej regulamin. Zgodnie z nim głównym celem Sekcji jest rozbudzanie wśród studentów zainteresowań  naukowych w zakresie Ogólnej Teorii, astrofizyki i kosmologii.

 

 

Obecnym liderem sekcji jest: Adam Cieślik