Historia

Za datę powstania Koła przyjmuje się dzień 3 grudnia 1893. Wtedy to Członkowie Założyciele powołali do istnienia Kółko Matematyczno - Fizyczne Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kwietniu 1894 odbyło się pierwsze Walne Zebranie. Działalność Koła w pierwszym okresie jego istnienia obejmowała wydawanie skryptów, organizowanie wykładów i odczytów, własne prace naukowe studentów. Jak świadczą zachowane dokumenty działalność Koła trwała nieprzerwanie aż do 1939 roku.

Podczas okupacji członkowie Koła działali w podziemiu kontynuując tradycję. Wtedy to pobity został rekord długości kadencji prezesa: pięć lat. Po wojnie nie było dane cieszyć sie Kołu zbyt długo swobodą działań. Rozwiązane w czasach stalinowskich, jak większość organizacji studenckich, ponownie rozpoczęło dzialalność konspiracyjną. Po odwilży nastapił powrót do legalnego istnienia - już w postaci dwóch kół: Naukowego Koła Fizyków Studentów UJ oraz Kola Matematyków Studentów UJ. Z tego samego pnia powstały następnie Koła Astronomów i Informatyków.