Konferencje

I Studencka Międzyuczelniana Ogólnofizyczna Konferencja

23 III 2017 grupa naszych członków wzięła udział w I SMOK w Krakowie organizowanym przez nasze Koło, w skład grupy wchowdzili : Arkadiusz Bochniak, Karol Capała, Natalia Szatkowska, Marek Kopciuch.

 

W sesji referatowej wzieli udział:

Arkadiusz Bochniak  "Nieprzemienny Model Standartowy"

Karol Capała "Rozprzestrzenie się epidemii w niejednorodnej populacji"

Natalia Szatkowska "Pierwsza detekcja fal grawitacyjnych w eksperymencie LIGO - podstawy teoretyczne i analiza danych"

 

Plakat przedstawił:

Marek Kopciuch "Magnetometr Mx w trybie samooscylacji" -  zwyciężca konkursu na najlepszy plakat

 

 

XVI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków We Wrocławiu

17 X 2017 grupa naszych członków wzięła udział w XVI OSKNF we Wrocławiu, w skład grupy wchowdzili : Maciej Szulik, Marek Kopciuch, Mikhail Padniuk.

Wszyscy wzieli udziałł w sesji referatowej :

Maciej Szulik Rozpoznanie radiologiczne Ojcowskiego Parku Narodowego "

Marek Kopciuch " Symulacja pracy optycznego magnetometru Mx "

Mikhail Padniuk Atomowy samokompensujący się magnetometr do poszukiwania egzotycznych sprzężeń spinowych"

 

XV Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków W Poznaniu

18 XI 2016 grupa naszych członków wzięła udział w XV OSKNF w Poznaniu, w skład grupy wchowdzili : Michał Balcerak, Arkadiusz Bochniak, Adam Cieślik, Dominik Ciurla, Marek Kopciuch, Mikhail Padniuk.

Dwóch członków wzięło udział w sesji referatowej :

Arkadiusz Bochniak " Geometria nieprzemienna a współczesna fizyka teoretyczna "

Adam Cieślik " Cele i osiągnięcia Naukowego Koła Fizyków "

Również jeden z naszy kolegów wział udział  w sesji plakatowej :

Mikhail Padniuk " Globalna sieć magnetometrów optycznych służących do wykrycia egzotycznych sporzężeń spinowych "

 

Reaktory jądrowe

29 II 2010 r. w Instytucie Fizyki UJ, ul. Reymonta 4 nasze Koło miało przyjemność organizować konferencje Reaktory Jądrowe.

Konferencja dotyczyła sposobu pozyskiwania energii przy użyciu reaktorów jądrowych. Przedstawiono m.in. zestawienie konwencjonalnych elektrowni z elektrowniami jądrowymi oraz stosunek organizacji takij jak Greenpeace do sposobu pozyskiwania energii w wyniku przemian jądrowych. Wygłoszono 6 referatów. Referatom oraz pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe kubki i smycze.

24th International Conference of Physics Students 2009

10-18 VIII 2009 w XXIV International Conference of Physics Students wzięło udział dwóch członków
Naukowego Koła Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaprezentowana została, w postaci posteru, praca naukowa pt. Energy unfolding of the
diffractively scattered proton transport at the LHC for ALFA@ATLAS
. Przedstawiony plakat
spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników konferencji. Przedstawiciele NKF
brali udział nie tylko w wykładach i szkoleniach, ale również w panelach dyskusyjnych.
Profesorowie, doktorzy, studenci z całego świata dzielili się swoimi doświadczeniami odnośnie
popularyzacji nauk w swoich krajach. Wyjazd był okazją do zawiązania wielu ciekawych
znajomości, które z pewnością zaprocentują w przyszłej współpracy naukowej.

Fifth International Summer Student School on Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine

6-15 VII 2009 w Nuclear Physics Methods and Accelerators in Biology and Medicine  wziął udział członek
Naukowego Koła Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiona została praca
naukowa będąca podsumowaniem odbytych praktyk w Zjednoczonych Instytucie Badań Jądrowych
w Dubnej w Rosji, które odbyły się we wrześniu ubiegłego roku. Wygłoszony referat Investigation
of aggregation in micellar water solutions studied by SANS
 metod zostanie opublikowany w
renomowanym wydawnictwie American Institute of Physics.

European Games Academy

28 VI 2009 r. w Instytucie Fizyki UJ, ul. Reymonta 4 nasze Koło miało przyjemność organizować konferencje European Games Academy.

Wygłoszonych zostało 8 referatów naukowych, których tematyka ocierała się o programowanie, algorytmy w dzisiejszym świecie w zastosowaniu nie tylko codziennym, ale również medycznym jak i militarnym. Prelekcje przedstawione zostały nie tylko przez członków NKF, ale również z zaprzyjaźnionego Koła Studentów Inżynierii Materiałowej. Wśród uczestników konferencji obecni byli zaproszeni członkowie kół naukowych z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politehniki Krakowskiej.

V Studenckie Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej

20-25 IV 2009 w Instytucie Fizyki UJ, ul. Reymonta 4 nasze Koło miało przyjemność organizować V Studenckie Seminarium Fizyki Biomolekularnej i Medycznej.

Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy młodymi osobami działającymi na pograniczu nauk: fizyki, biologii i medycyny oraz integracja przedstawicieli tego środowiska. Realizacji wyżej wymienionych celów słuzyły następujące składowe programu. Pierwszą i zasadniczą stonowiły referaty uczestników - studentów i doktorantów. Drugą cześć składową stanowiło pięć zaproszonych wykładów profesorskich wygłoszonych przez czołowych specjalostów z dziedziny fizyki medycznej i biomolekularnej. Ponad to zorganizowano sesje plakatowe, na której młodzi naukowcy mogli zaprezentować swoje osiągnięcia. Odbył się również cykl wykładów na temat etyki w badaniach biomedycznych. Istotną cześcią V Seminarium było zapoznanie się uczestników z działalnością firm wykorzystujących wyniki badań z dziedzin dizyki, biologii, chemii i medycyny. Odbyły się w tym celu wykłady specjalistyczne przedstawione przez osoby pracujące dla firm specjalizujących się  w produkcji sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach naukowych a także innych dziedzinach nauki.