Seminaria Sekcji Astrofizyki

Seminaria sekcji są organizowane regularnie w każdy czwartek o godzinie 17:00. Są one prowadzone zarówno przez pracowników naukowych ale również członków sekcji i osoby z nią zaprzyjaźnione. Tematy seminariów związane są z takimi dziedzinami jak astrofizyka, kosmologia i teoria względności.

Interstellar i Nauka

Serdecznie zapraszamy na seminarium kołowe "Interstellar i nauka", które wygłosi Adam Cieślik. 

Seminarium odbędzie się w piątek 22 stycznia 2019 o godzinie 13:00 w sali A-2-02. 

Niektóre problemy pomiaru odległości we Wszechświecie

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Kamil Sordyl.

Seminarium odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

Rozwiązania równania oscylatora harmonicznego

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Łukasz Olszewski

Seminarium odbędzie się w czwartek 13 grudnia 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:

Równanie Oscylatora harmonicznego to najpopularniejsze równanie w fizyce. Można się z na nie natknąć w każdym jej dziale. W trakcie seminarium zostanie przedstawione osiem sposobów na rozwiązanie róznania oscylatora harmonicznego pochodzących z różnych dziedzin fizyki. Seminarium zostało przygotowane na podzstawie pracy dr hab. Andrzeja Odrzywołka Rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego. 

Promieniowanie czarnych dziur Hawkinga - krótki wstęp do zagadnienia

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi mgr. Kamil Ziemian.

Seminarium odbędzie się w czwartek 6 grudnia 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:

Zmarły w tym roku Stephen Hawking był wielką gwiazdą współczesnego świata, jednak ciemną stroną jego popularności jest to, że wiele problemów nad którymi pracował zostało obleczonych w szatę nieporozumień i obdarzone quasimagicznym statusem. To wystąpienie ma na celu przybliżenie słuchaczom jednej z koncepcji Hawkinga, promieniowania czarnych dziur, w sposób który lepiej pozwoli im ocenić to zjawisko, jak i dokonania tego uczonego.

Układy czarnych dziur plus torus

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi dr hab. Andrzej Odrzywołek.

Seminarium odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

 

Abstrakt:
Przedstawiony zostanie model toroidalnego ,,dysku'' samograwitującego w obecności centralnej rotującej czarnej dziury. Zademonstrowane zostaną rachunki w Mathematice, z których otrzymujemy relatywistyczne uogólnienie ,,keplerowskiego'' prawa rotacji dysku, oraz próba dopasowania uzyskanych formuł do wyników symulacji zlewania się dwóch gwiazd neutronowych.

Niejednorodne Kosmologie i procedura Greena-Walda

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi Adam Cieślik

Seminarium odbędzie się w czwartek 22 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04.

Abstrakt:

Powszechnie przyjmuje się, że nasz Wszechświat w dużej skali jest dobrze opisywany przez model Friedmana-Lemaitre’a-Robertsona-Walkera (FLRW). Zakłada się również, że jeżeli przejdzie się do mniejszej skali, na przykład 100 Mpc w obecnym Wszechświecie, to odchylenia od modelu FLRW można opisać przez liniowo zaburzoną metrykę tego modelu. Część naukowców twierdzi, że użycie teorii zaburzeń liniowych w odniesieniu do opisu naszego Wszechświata nie jest uzasadnione. Jednak czy drobnoskalowe zaburzenia mogłyby mieć znaczenie dla wielkoskalowej struktury Wszechświata? Choć powszechnie uważa się, że nie, to niektórzy twierdzą, że poprawki z nimi związane pozwoliłyby wytłumaczyć przyśpieszoną ekspansję Wszechświata bez konieczności wprowadzania „tajemniczej ciemnej energii”, czy też modyfikowania równań Einsteina. W roku 2011 S. Green i R. Wald zaproponowali matematyczną procedurę traktowania takich niejednorodności. W jej ramach S. Szybka i M. Wyrębowski zaproponowali czasoprzestrzeń spełniającą warunki procedury Greena i Walda. Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki badania tej czasoprzestrzeni.

Ściany, struny i inne kształty - o kosmicznych defektach topologicznych

Zapraszamy na seminarium Sekcji Astrofizyki NKF, które wygłosi mgr Filip Ficek

Seminarium odbędzie się w czwartek 15 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04 (numer sali może ulec zmianie).

Abstrakt:
Defekty topologiczne są ciekawymi strukturami pojawiającymi się w wielu działach fizyki, a także w astrofizyce i kosmologii. W trakcie seminarium zapoznamy się z różnymi rodzajami defektów topologicznych, łagodnie wprowadzając elementy teorii homotopii pozwalające na zrozumienie ich genezy, a następnie dogłębniej przyjrzymy się pewnej konkretnej realizacji – kosmicznym ścianom domenowym.

Zderzenia gwiazd neutronowych

Seminarium dr hab. Sebastiana Szybki z Zakładu Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii (Obserwatorium Astronomiczne) pod tytułem "Zderzenia gwiazd neutronowych" było PIERWSZYM seminarium Sekcji Astrofizyki NKF. Odbyło się ono 8 listopada 2018 o godzinie 17:00 w sali F-1-04. Zjawiło się na nim piętnastu słuchaczy:

1. Katarzyna Wodzińska

2. Szymon Gut

3. Jagoda Rychter

4. Bartłomiej Szamata

5. Mateusz Kmieć

6. Sasha Kovalska

7. Hubert Kwiatkowski

8. Adam Cieślik

9. E. Rulikowska

10. Anonim

11. M. Piotrowicz

12. Mikołaj Pietrzyński

13. Łukasz Olszewski

14. Kamil Sordyl

15. Kamil Ziemian
 

Zdjęcia z seminarium znajdują się pod linkiem.