Mykhailo Hontarenko

Nazywam się Mykhailo (Michael) ORCID: 0009-0005-1354-7149

Jestem liderem sekcji fizyki teoretycznej i obecnie jestem studentem 1 stopnia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W przeszłości się zajmowałem astronomią (obserwacyjna, i analiza danych).

Obecnie zajmuję się fizyką matematyczną (Geometrią kwantową), konforemną teorią pola (CFT) w Instytucie Fizyki Teoretycznej  WFAIS i współpacuję z matemaytkami z WMiI.

 

Aktualne publikacje można znależść na mojej strone ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo-Hontarenko

Ihor Sokolov

Nazywam się Ihor, jestem studentem studiów 2 stopnia Fizyki teoretycznej na UJ. Obecnie zajmuję się sieciami tensorowymi, symulacjami kwantowych przejść fazowych w modelach Isinga oraz Kitaeva. W wolnym czasie uprawiam kolarstwo, biegam, uwielbiam też fotografię

Yaroslav Khmalnitski

Nazywam się Yaroslav Khmelnitskiy, jestem studentem II stopnia fizyki teoretycznej i moim głównym zainteresowaniem jest fizyka kwantowa. Moje poglądy są jak antyneutrino. Kiedy nie analizuję układów cząsteczek, polemizuję z publikacjami socjologicznymi. Interesują mnie debaty i dyskusje.

Angelika Łukanty

Nazywam się Angelika i jestem studentką 1 stopnia fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Moim głównym obiektem zainteresowań jest astrofizyka i kosmologia, natomiast obecnie zajmuję się badaniem krzywych geodezyjnych w pobliżu czarnych dziur w metryce Kerr'a i Kerr'a-Newmana w Zakładzie Teorii Względności i Astrofizyki.

Nikodem Witkowski

Nazywam się  Nikodem, jestem studentem 2 stopnia Fizyki teoretycznej na UJ, i interesuje się fizyką cząstek elementarnych, oraz hydrodynamiką, a w szczególności zajmuję się relatywistycznym i zderzeniami ciężkich jonów. Odbywałem praktyki badawcze w GSI, gdzie testowałem produkcję deuteronu w modelu koalescencji. Najłatwiej skontaktować się ze mną poprzez maila: nikodem.witkowski@student.uj.edu.pl

https://orcid.org/0009-0005-0827-4270

Natalia Łygan

Jestem z tych osób, które krążą po Ziemi i dalej szukają odpowiedniego miejsca, czy też swojej dziedziny w fizyce. Na ten moment wędruje po świecie rezonansów, a dokladnie zmiananch entropi związanych z ich rozpadem.

Bartosz Grygielski

Nazywam się Bartosz, jestem studentem 2 stopnia Fizyki teoretycznej na UJ,  zajmuję się aktualnie metodami analitycznymi wyznaczania amplitud rozpraszania w gluodynamice. Wcześniej na inżynierce stanami topologicznymi w układach z silnie skorelowanymi elektronami, a konkretniej strukturami spinowymi powstającymi w podłożu nadprzewodzącym przy obecności stanów związanych Majorany.

Patryk Liniweicz

Studiuję astronomię, poprzednio zajmowałem się teorią fal grawitacyjnych w rozszerzonej grawitacji (Harady). Obecnie modeluję relatywistyczne dżety w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii OA UJ.

Adam Sowiński

Nazywam się Adam Sowiński, studiuję fizykę na 1 stopniu UJ.

Zajmuję się: Teorią Kwantowej Informacji, Kwantowym Chaosem.

Reaserchgate:https://www.researchgate.net/profile/Adam-Sowinski-2

Filip Kowalski