O nas

Jesteśmy fizykami teoretycznymi i matematycznymi z wydziału FAIS UJ.
Podstawą naszej działalności są regularne (cotygodniowe) spotkania w ramach omówienia fizyki teoretycznej razem z zaproszonymi naukowcami z całego świata. 
Rekrutacje nowych członków przeprowadzamy w październiku.
Obecnie organizujemy szkołę letnią fizyki teoretycznej i matematycznej UJ+UW 2023.
W przyszłości jest planowana ogólnoeuropejska konferencja z fizyki teoretycznej 2024 w Krakowie (w trakcie...).